نکته روز
سايتهای مرتبط
آزمون ورودی پایه دهم - 97-98
آیا می دانید که...

دندانهای که رنگ شکری دارد نسبت به دندانهای که رنگ سفید دارد دیرتر خراب میشود.

دانلود برنامه اندروید