اخبار آموزشی

جلسه شورای دبیران
جمعه 97/9/9

مشاهده

دیدار اولیا با دبیران.جمعه 97/9/9
.

مشاهده

راهنمای محل استقرار دبیران در جلسه دیدار اولیا و دبیران
97/9/9

مشاهده

صبحگاه مشترک مجتمع احسان
به مناسبت هفته بسیج و میلاد حضرت رسول

مشاهده

برنامه امتحانات مستمر آذر ماه 97
پایه های دهم - یازدهم - دوازدهم

مشاهده

کمپ مطالعاتی دبیرستان احسان
.

مشاهده

تاریخ آزمون های قلم چی
.

مشاهده

روز دانش آموز مبارک
.

مشاهده

.
برنامه امتحانات مستمر آبان ماه 97
.

مشاهده

.
مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان
برگزاری انجمن اولیا و مربیان در مهر ماه 97

مشاهده