اخبار فرهنگی هنری

مراسم ترحیم و بزرگداشت سومین روز درگذشت زنده یاد شادروان حاج ابوالحسن فال اسیری
مراسم ترحیم و بزرگداشت سومین روز درگذشت زنده یاد شادروان حاج ابوالحسن فال اسیری
انا لله و انا علیه راجعون مراسم ترحیم و بزرگداشت سومین روز درگذشت زنده یاد شادروان حاج ابوالحسن فال اسیری روز شنبه مورخ 19 فروردین ماه 1396 از ساعت 4/30 تا 6 در تالار احسان برگزار شد.

مشاهده

بازدید از موسسه خیریه یاوران شب چراغ شیراز
بازدید از موسسه خیریه یاوران شب چراغ شیراز
بازدید از موسسه خیریه یاوران شب چراغ شیراز و تقدیم هدایا

مشاهده

کمک انسان دوستانه دانش آموزان احسان به موسسه تلاش
کمک انسان دوستانه دانش آموزان احسان به موسسه تلاش
کمک انسان دوستانه دانش آموزان احسان به موسسه تلاش

مشاهده

اردوی زیارتی سیاحتی دانش آموزان برتر دبیرستان و پیش دانشگاهی احسان به مشهد مقدس
اردوی زیارتی سیاحتی دانش آموزان برتر دبیرستان و پیش دانشگاهی احسان به مشهد مقدس
اردوی زیارتی سیاحتی دانش آموزان برتر دبیرستان و پیش دانشگاهی احسان به مشهد مقدس

مشاهده