خبر فرهنگی هنری
کد خبر: 183   زمان: 1397/11/10   دسته: فرهنگی هنری  
48
بازدید علمی از شرکت واکسن و سرم سازی رازی
بازدید دانش آموزان رشته علوم تجربی از شرکت رازی