خبر مذهبی
کد خبر: 33   زمان: 1395/08/29   دسته: مذهبی  
276
اربعین حسینی
برگزاری مراسم زیارت عاشورا و عزاداری به مناسبت اربعین حسینی
برگزاری مراسم زیارت عاشورا و عزاداری به مناسبت اربعین حسینی