خبر فرهنگی هنری
کد خبر: 58   زمان: 1396/01/20   دسته: فرهنگی هنری  
237
مراسم ترحیم و بزرگداشت سومین روز درگذشت زنده یاد شادروان حاج ابوالحسن فال اسیری
مراسم ترحیم و بزرگداشت سومین روز درگذشت زنده یاد شادروان حاج ابوالحسن فال اسیری
انا لله و انا علیه راجعون مراسم ترحیم و بزرگداشت سومین روز درگذشت زنده یاد شادروان حاج ابوالحسن فال اسیری روز شنبه مورخ 19 فروردین ماه 1396 از ساعت 4/30 تا 6 در تالار احسان برگزار شد.
     

مراسم ترحیم حاج ابوالحسن فال اسیری

انا لله و انا علیه راجعون مراسم ترحیم حاج ابوالحسن فال اسیری روز شنبه مورخ 19 فروردین ماه 1396 از ساعت 4/30 تا 6 در تالار احسان برگزار شد
مراسم ترحیم حاج ابوالحسن فال اسیری

انا لله و انا علیه راجعون مراسم ترحیم حاج ابوالحسن فال اسیری روز شنبه مورخ 19 فروردین ماه 1396 از ساعت 4/30 تا 6 در تالار احسان برگزار شد